Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Spotkanie wolontariuszy Caritas Academica Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wśród różnych grup wolontariuszy Caritas – ważną rolę pełnią studenci. Od 1998 r. funkcjonuje Caritas Academica Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekunem tej grupy jest ks. prof. Mirosław Twardowski.

4 listopada 2021 r. w salce udostępnionej przez Uniwersytet Rzeszowski odbyło się spotkanie nowych członków Caritas Academica. Uczestniczyli w nim studenci różnych kierunków i różnych roczników. Do studentów przybył dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr Piotr Potyrała, który opowiedział studentom o działaniach pomocowych Caritas w czasie pandemii oraz o najbliższych planowanych akcjach charytatywnych. Przedstawił również propozycje aktywności, w których mogą uczestniczyć studenci. Spotkanie zakończyło się wręczeniem nowym członkom Caritas Academica legitymacji.