Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Przedświąteczna pomoc Caritas Diecezji Rzeszowskiej dla polskich dzieci na Ukrainie

Strzelczyska – to polska wioska na Ukrainie. Jest tam polska szkoła, do której uczęszcza 134 dzieci z ubogich polskich rodzin. Większość z nich żyje w bardzo skromnych warunkach.

Znając trudną sytuację materialną tych rodzin oraz ich dzieci – Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała 14 grudnia 2021 r. przedświąteczną akcję pomocy dla nich. Jej finałem była wizyta dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. kan. Piotra Potyrały w szkole w Strzelczyskach. Jej dyrektor – Pani Alicja Bałuch – zorganizowała spotkanie wszystkich dzieci z przybyłym gościem z Polski. Zwieńczeniem radosnej atmosfery było przekazanie prezentów dla wszystkich dzieci, które nie kryły szczęścia z otrzymanych słodyczy, gier planszowych, pluszowych zabawek i przyborów szkolnych. Ponadto, Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazała dla ubogich mieszkańców tej polskiej miejscowości produkty spożywcze.