Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > XXX Światowy Dzień Chorego: „trwając na drodze miłosierdzia tych, którzy cierpią”

Trzydzieści lat temu Ojciec św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, „aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują” („Orędzie papieża Franciszka na XXX Dzień Chorego”).

W Diecezji Rzeszowskiej Jubileuszowe obchody Dnia Chorego odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 11 lutego 2022 r. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, a uczestniczyli w niej ludzie chorzy, starsi i niepełnosprawni, a także reprezentanci władz wojewódzkich oraz dyrektorzy szpitali i innych placówek medycznych i opiekuńczych.

Witając pasterza ziemi rzeszowskiej – Aleksander Nazimek z Rzeszowskiego Klubu Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w imieniu chorych zwrócił się do bp. Jana Wątroby z prośbą o modlitwę. Mówił:

„Z pokorą zbieram krzyże wszystkich chorych, ich rodzin, osób cierpiących, osamotnionych, a także krzyże lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego. Zbieram również krzyże kapłanów i kapelanów i składam je tutaj na ołtarzu, a ty złóż je Jedynemu Bogu za pośrednictwem naszej Matki Maryi.”

Nawiązując do Orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego – Biskup Jan Wątroba mówił o tym, że trzeba ciągle pamiętać „o Bogu, który zawsze patrzy na swe dzieci z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy one się od Niego oddalają. Miłosierdzie to imię Boga, imię, które wyraża Jego naturę. Miłosierdzie to siła obecna we wszystkim, co Bóg czyni, a także czułość, z jaką zwraca się do człowieka.” Zwracając uwagę na osoby posługujące chorym w szpitalach, hospicjach, domach opieki, a także w domach prywatnych bp Wątroba powiedział, że potrzeba dzisiaj świadków, czyli takich osób, które za przykładem Jezusa będą „wylewać na rany chorych olej pocieszenia i wino nadziei”.

Biskup Wątroba przypomniał również postać pochodzącego z Palikówki k. Rzeszowa Jacka Krawczyka – młodego człowieka o wrażliwym i miłosiernym wobec chorych i cierpiących sercu, który doświadczył krzyża choroby, wskutek której zmarł w młodym wieku. Biskup również poinformował, że Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych kilka dni temu wydała zezwolenie na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jacka Krawczyka. Na zakończenie Mszy św. Biskup Jan Wątroba udzielił licznie zgromadzonym uczestnikom Mszy św. błogosławieństwa lourdzkiego. Podsumowując uroczystość i dziękując jej uczestnikom – dyrektor Caritas ks. dr Piotr Potyrała zachęcił chorych, aby w duchu apostolstwa ofiarowali swoje cierpienia w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Wszyscy otrzymali również przygotowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim.