Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Pomoc dla Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz koniecznością i powinnością organizowania pomocy poszkodowanym wskutek działań wojennych (w tym poszkodowanym Polakom) – Caritas Diecezji Rzeszowskiej udostępnia swoje konto bankowe, na które można dokonywać wpłat na ww. cel.

Nr konta: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616
z dopiskiem
„Ukraina”

ks. dr Piotr Potyrała
dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej