Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Rzeszów: Kolejne dni pomocy dla Ukraińców od Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Każdy dzień wojennej agresji Rosji na Ukrainę przynosi tragedię śmierci i cierpienia niewinnych ludzi, ale również potężną falę pomocy dla poszkodowanych. Rzeszowska Caritas włącza się w tę pomoc, odpowiadając na najpilniejsze potrzeby Ukraińców. Wiedząc, że na przejściu granicznym w Medyce uciekający przed wojną i zagrożeniem życia oczekują nawet po kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin – pracownicy Caritas przygotowują i dostarczają codziennie ponad 1000 bułek i kanapek, aby zaspokoić głód tych ludzi. We współpracy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim – Caritas przekazuje również pomoc żywnościową uchodźcom zatrzymującym się przejściowo w Rzeszowie.

Ponadto, pomoc rzeczowa nabiera coraz większych rozmiarów. Przygotowując się do wysłania dużych konwojów z pomocą dla Ukraińców za wschodnią granicą – pracownicy i podopieczni placówek rzeszowskiej Caritas wysyłają pierwsze transporty żywności, środków higienicznych, opatrunków, bandaży itp. Zostały zakupione i przekazane także inne środki medyczne, na zapotrzebowanie których zwracają uwagę służby graniczne. W tę formę pomocy rzeczowej włączają się także Szkolne Koła Caritas.

Caritas służy również własnymi ośrodkami, zapewniając uchodźcom dach nad głową i niezbędne zaopatrzenie.