Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Transporty humanitarne Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Wskutek działań wojennych na Ukrainie – wielu ludziom, którzy tam pozostali brakuje podstawowych środków niezbędnych do życia. Na terenach objętych działaniami wojennymi – kurczą się zapasy żywności. Z tego powodu – Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje transporty żywności, środków higienicznych, medycznych oraz innych niezbędnych rzeczy. Kilka samochodów ciężarowych zostało przez rzeszowską Caritas wysłane na zachodnią Ukrainę (do konkretnych miejscowości), ale przygotowywane są konwoje również w inne rejony. Tylko 5 marca Caritas wysłała z Rzeszowa trzy transporty na Ukrainę.

Pomoc rzeczowa na tak dużą skalę jest możliwa dzięki wielkiej ofiarności osób, które dokonują wpłat na konto rzeszowskiej Caritas oraz przekazują darowizny rzeczowe. Ponadto, docierają duże transporty od firm – zarówno z Polski jak i z zagranicy, a także od Szkolnych Kół Caritas i Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki temu – Caritas Diecezji Rzeszowskiej udziela doraźnej pomocy zarówno uchodźcom przebywającym w Polsce, jak również tym, którzy pozostali za naszą wschodnią granicą.

Cały czas można wesprzeć tę formę pomocy, dostarczając do magazynu Caritas w Rzeszowie na ul. Jana Styki 21 następujące produkty: konserwy i inną trwałą żywność, pościel, chusteczki nawilżane, skarpety, dresy, ręczniki, środki czystości, szampony, mydło, latarki, baterie, artykuły medyczne (bandaże, opatrunki, apteczki, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe).

Można także dokonywać wpłat na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej:
96 1020 4391 0000 6902 0002 2616
– z dopiskiem „Ukraina”.