Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Kolejne transporty humanitarne od rzeszowskiej Caritas na Ukrainę

Nie tylko w rejonach dotkniętych bezpośrednio działaniami wojennymi, ale także w innych częściach Ukrainy jej mieszkańcy coraz bardziej doświadczają deficytu podstawowych produktów spożywczych i innych artykułów codziennej potrzeby. Z tego powodu – Caritas Diecezji Rzeszowskiej wysyła na Ukrainę transporty z takimi produktami. Trafiają one między innymi do domów dziecka, placówek zajmujących się pomocą ubogim i bezdomnym, a także do zwykłych obywateli.

Przykładem takiej pomocy na dużą skalę był duży konwój humanitarny w postaci 2 tirów, wysłany do miejscowości w okolicach Lwowa. Transport został zorganizowany przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, natomiast jego zawartość – to efekt zbiórki przeprowadzonej przez wiele osób, instytucji i firm. Akcję koordynował ks. Marek Kotwa oraz Pani Ewa Bar z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie.

Ponadto, każdego dnia z magazynów rzeszowskiej Caritas na Ukrainę jest wysyłanych nawet kilka samochodów z produktami pierwszej potrzeby. Docierają one zarówno do małych miejscowości jak i dużych miast na Ukrainie, stanowiąc wielką pomoc dla tamtejszej ludności.