Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Setki osób z Ukrainy codziennie otrzymują pomoc od rzeszowskiej Caritas

Caritas Diecezji Rzeszowskiej udziela wsparcia ofiarom wojny na Ukrainie na kilku płaszczyznach. Każdego dnia ponad 100 osób korzysta ze zorganizowanego w centrali rzeszowskiej Caritas (ul. Jana Styki 21) punktu doraźnej pomocy. Uchodźcy oraz polskie rodziny, które ich przyjęły pod swój dach – otrzymują tam artykuły spożywcze i higieniczne, środki czystości, odzież, pościel, ręczniki itp.

Każdego dnia z rzeszowskiej Caritas w różne rejony Ukrainy wyruszają transporty z pomocą humanitarną. Z tych miejscowości ta pomoc jest przekazywana w głąb Ukrainy – do ludzi będących w najtrudniejszej sytuacji. Do tej pory z rzeszowskiej Caritas zostało wysłanych 56 samochodów z pomocą dla Ukrainy. Oprócz tego, Caritas Diecezji Rzeszowskiej zakupiła lekarstwa na kwotę 25.000 zł, które zostały dostarczone do placówek medycznych na Ukrainie. Zostały również zakupione i przewiezione na Ukrainę generatory prądu.

Od pierwszego dnia wojny – w ośrodkach rzeszowskiej Caritas (w Myczkowcach i w Budach Głogowskich) przebywają uchodźcy. Wśród nich są również dzieci z niepełnosprawnością. Wspieramy także inne ośrodki na terenie województwa podkarpackiego – m.in. doposażając je specjalistycznymi łóżkami do kąpieli osób niepełnosprawnych.