Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Nowa placówka Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Terliczce

Jeszcze rok temu w miejscu obecnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Terliczce znajdował się nieużywany budynek filii Szkoły Podstawowej w Trzebownisku. Dzięki środkom zdobytym z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (1 500 000 zł), a także dofinansowaniu Gminy Trzebownisko – budynek został poddany gruntownemu remontowi i rozbudowie, a także został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wnętrze budynku zostało zupełnie zmienione: powstały pracownie (kulinarna, stolarska, komputerowa, plastyczno-ceramiczna), a także sale dla terapeutów oraz mała sala gimnastyczna. Na zewnątrz pojawiły się nowe zasadzenia, duża altana i ławki. Zakupiony został również samochód do dowozu podopiecznych ośrodka.

Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej służy osobom niepełnosprawnym, którzy są do niego dowożeni, aby mogli uczestniczyć w skierowanych do nich zajęciach. Placówką jako filią ŚDS z Zaczernia prowadzi Pani dyrektor Zofia Meisner.

22 marca 2022 r. odbyła się uroczystość poświęcenia nowego ośrodka rzeszowskiej Caritas. Wzięli w niej udział m. in.: Biskup Jan Wątroba – ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, ks. dr Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. prał. Stanisław Słowik – były dyrektor rzeszowskiej Caritas, br. Andrzej Bochyński – proboszcz parafii w Terliczce, Jolanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacki, Lesław Kuźniar – wójt Gminy Trzebownisko, Maciej Szymański – dyrektor Podkarpackiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Maria Fluda – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku

Zgromadzonych gości powitała Pani Dyrektor Zofia Meisner oraz wójt Lesław Kuźniar, którzy również przedstawili historię powstania obiektu. Dyrektor Caritas – ks. Piotr Potyrała podziękował wszystkim zaangażowanym w utworzenie tak ważnego miejsca wsparcia osób z niepełną sprawnością. Po okolicznościowych przemówieniach oraz występie artystycznym podopiecznych nowej placówki – odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi oraz modlitwa i poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego dokonał Biskup Jan Wątroba – ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.