Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Miesiąc pomocy Ukrainie od Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Już w pierwszym dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę – Caritas Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęła aktywną akcję pomocy dla obywateli Ukrainy. 24 lutego 2022 r. do Ośrodka w Myczkowcach przybyła pierwsza grupa uchodźców. W następnych dniach – uchodźcy dotarli również do podrzeszowskiej placówki Caritas w Budach Głogowskich. W tym miejscu schronienie znajdują także osoby z niepełnosprawnością. Łącznie – w ciągu miesiąca wojny – w ośrodkach rzeszowskiej Caritas przebywało 270 osób z Ukrainy. Należy przy tym podkreślić, że wielu uchodźców przebywało w placówkach Caritas dłuższy czas (np. 3 tygodnie), otrzymując pełne zaopatrzenie. Dla dzieci organizowane są dodatkowe atrakcje, np. mecze piłki nożnej w sali gimnastycznej. Mając na uwadze osoby z niepełnosprawnością z Ukrainy – Caritas wsparła inne ośrodki na terenie województwa podkarpackiego – m.in. doposażając je specjalistycznymi łóżkami do kąpieli osób niepełnosprawnych. Ponadto, pracownicy Caritas współpracują z parafiami w zakwaterowaniu osób zza naszej wschodniej granicy.

W pierwszych dniach wojny duże znaczenie miała pomoc dla osób oczekujących na przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy, a także dla tych, którzy przebywali na dworcach PKP w Przemyślu i Rzeszowie. Pracownicy i wolontariusze codziennie dostarczali tam ponad 1000 kanapek, a na dworzec PKP w Rzeszowie przekazywane były również ciepłe posiłki.

Ważną formą wsparcia uchodźców oraz polskich rodzin, które pod swój dach przyjęły Ukraińców jest działający w centrali Caritas Diecezji Rzeszowskiej (ul. Jana Styki 21) punkt doraźnej pomocy kryzysowej. W pierwszych dniach jego funkcjonowanie przychodziło tam kilkadziesiąt osób, później ponad 100, a obecnie każdego dnia przychodzi tam nawet 200 osób! Otrzymują tam artykuły spożywcze, higieniczne, środki czystości, odzież, koce, pościel, a także pieluchy, zabawki i inne produkty dla dzieci.

Pomoc od Caritas Diecezji Rzeszowskiej jest również wysyłana bezpośrednio na Ukrainę. Do tej pory rzeszowska Caritas zorganizowała 73 transporty z pomocą humanitarną, obejmującą przede wszystkim żywność, artykuły medyczne, higieniczne i środki czystości. Są one wysyłane do ośrodków opiekujących się dziećmi, chorymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, a także do zwykłych obywateli będących ofiarami wojny. Caritas współpracuje również z dużymi magazynami za wschodnią granicą, skąd pomoc humanitarna jest transportowana w głąb Ukrainy, m. in. w rejony najbardziej dotknięte działaniami wojennymi. Odpowiadając na liczne prośby – Caritas Diecezji Rzeszowskiej zakupiła i przekazała na Ukrainę również 4 generatory prądu.

Wśród najbardziej potrzebnych na Ukrainie produktów są artykuły medyczne. Jest duże zapotrzebowanie m. in. na leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na tamowanie krwawienia, bandaże, opaski uciskowe, kompresy, kaniule, leki przeciwwirusowe, rozkurczowe i antyalergiczne, strzykawki, igły, przyrządy do przetaczania krwi. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zakupiła i przekazała jako pomoc na tereny objęte działaniami wojennymi produkty medyczne na łączną wartość przekraczającą 100.000 zł. Ponadto, rzeszowska Caritas wsparła medyczne wyposażenie karetki pogotowia zakupionej i przekazanej na Ukrainę.

Chcąc pomóc ofiarom wojny, które widząc zabijanych ludzi i bombardowane budynki – przeżyły wielka traumę – Caritas Diecezji Rzeszowskiej zatrudniła pochodzącą z Ukrainy panią psycholog i uruchomiła punkt pomocy psychologicznej dla dzieci i innych ofiar wojny na Ukrainie. Stało się to formą pomocy dla samej pani psycholog, która wraz z dziećmi musiała opuścić swoją ojczyznę. W rzeszowskiej Caritas znalazła zatrudnienie i pomoc, dzięki której wsparcie psychologiczne dociera do innych uchodźców z Ukrainy.

Z całego serca dziękujemy wszystkim DARCZYŃCOM – indywidualnym i instytucjonalnym, dzięki którym nasza Caritas pomaga na tak wielką skalę – Bóg zapłać!