Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Placówki Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje od dnia 13 marca 2022 roku program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Pomoc udzielana jest w Zakładzie Aktywności Zawodowej Caritas w Budach Głogowskich oraz w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Myczkowcach. Zapewniona została kompleksowa opieka dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów – rodzin. Wymogiem realizacji pomocy do otrzymania dofinansowania było posiadanie i udostępnienie niepełnosprawnym uchodźcom odpowiednio przygotowanych warunków i infrastruktury odpowiadającym potrzebom osób z niepełnosprawnością, a także zapewnienie właściwej opieki. Dodatkowo niepełnosprawnych uchodźców wyposażyliśmy w niezbędny sprzęt ortopedyczny.