Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Rzeszowska Caritas dla seniorów – Dzień Dziadków i Osób Starszych

W niedzielę 24 lipca po raz drugi w historii obchodziliśmy ustanowiony przez Ojca św. Franciszka Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Z tej okazji Caritas Diecezji Rzeszowskiej przygotowała spotkanie dla seniorów. Odbyło się ono w poniedziałek 25 lipca w Lipinkach k. Biecza. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich parafii z dekanatu bieckiego, czyli ponad 100 osób.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele w Lipinkach. Przed jej rozpoczęciem zgromadzonych gości powitał miejscowy proboszcz – ks. prał. Wacław Śliwa. Eucharystii przewodniczył dyrektor rzeszowskiej Caritas – ks. Piotr Potyrała, który nawiązując do papieskiego Orędzia – w kazaniu powiedział m.in.: „Długie życie i związana z nim starość jest błogosławieństwem (a nie przekleństwem), a ludzie starzy nie są wyrzutkami, od których trzeba uciekać, ale są znakami życzliwości Pana Boga, który daje im długie życie.”

Po Mszy św. wszyscy przeszli do pobliskiego Domu Ludowego na wspólny obiad. Zgromadzeni seniorzy cieszyli się rozmowami i wspomnieniami oraz śpiewem. Dyrektor Caritas opowiedział zgromadzonym o bieżących działaniach pomocowych, w tym – o wsparciu udzielanym seniorom. Natomiast Siostra Agata Jakieła przypomniała o wsparciu dla seniorów „Na codzienne zakupy”. Głos zabrał również dziekan dekanatu bieckiego – ks. Janusz Kurasz oraz wójt gminy Lipinki – Czesław Rakoczy. Rzeszowska Caritas przygotowała także prezenty dla wszystkich uczestników spotkania jako formę pomocy dla seniorów.

To spotkanie i to święto było okazją do podziękowania osobom starszym za to, że są i za to, co na co dzień czynią. Dyrektor Caritas wyraził wdzięczność za zaangażowanie osób starszych w wolontariat Parafialnych Zespołów Caritas, a w minionych miesiącach – za ich pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy.