Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Pomoc od Caritas Diecezji Rzeszowskiej dla Ukrainy nie ustaje!

Zniszczone przez Rosjan budynki, spalone zboża na polach, brak żywności: w takich warunkach żyją miliony Ukraińców, którzy pozostali w swojej ojczyźnie. Z tego powodu – Caritas Diecezji Rzeszowskiej cały czas udziela wsparcia tym ludziom. Dzięki zaangażowaniu wiernych Diecezji Rzeszowskiej – Caritas przekazuje niezwykle cenne „paczki dla Ukrainy”, których zawartość pozwala na zapewnienie podstawowego zaopatrzenia dla kilkuosobowej rodziny na tydzień.

Wsparcie finansowe kierowane przez ludzi dobrej woli na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej (96 1020 4391 0000 6902 0002 2616) pozwala nie tylko udzielać wsparcia uchodźcom przychodzącym codziennie do centrali rzeszowskiej Caritas, ale również pozwala wzbogacić asortyment wysyłany w transportach humanitarnych na Ukrainę. Ta pomoc trafia do rodzin dotkniętych konsekwencjami rosyjskiej agresji, a także do domów dziecka, hospicjów, żołnierzy oraz tzw. wewnętrznych uchodźców. Wielka jest wdzięczność obywateli Ukrainy dla Polaków, którzy ich wspierają. Jej wyrazem są przygotowane przez nich tabliczki z napisem „Dziękujemy Caritas Diecezji Rzeszowskiej”.