Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Statuetka rzeszowskiej Caritas dla dyrektora Caritas Polska

Caritas Diecezji Rzeszowskiej z okazji 30 lat swojej działalności obdarowuje najbardziej zasłużonych przyjaciół i darczyńców jubileuszową statuetką.
23 sierpnia 2022 r. taką statuetkę z rąk Biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby otrzymał dyrektor Caritas Polska – ks. dr kan. Marcin Iżycki.

Ks. Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – podkreślił wielkie zasługi księdza Iżyckiego dla rozwoju dzieł Caritas w Polsce: profesjonalizację funkcjonowania Caritas Polska, zaangażowanie w pomoc krajową i zagraniczną, skuteczne akcje pomocowe w czasie pandemii oraz podczas wojny na Ukrainie. Wskazał również na doskonałą współpracę Caritas Polska z diecezjalnymi oddziałami Caritas oraz wspieranie dzieł miłosierdzia realizowanych przez diecezje.

Ks. dr Marcin Iżycki jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się 9 lipca 1973 r. w Sochaczewie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 r. W latach 2006 – 2008 organizował Dzieło Pomocy „Ad Gentes” i był pierwszym jego dyrektorem. W latach 2004-2013 był wykładowcą misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, a od 2011 do 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. W latach 2007-2008 był konsultorem Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2007 – 2017 sprawował funkcję dziekana Służby Celnej w Ministerstwie Finansów oraz kapelana Izb Celnych w Warszawie, Łodzi i Białej Podlaskiej. Od 2017 r. jest dyrektorem Caritas Polska.