Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Szczęśliwe wakacje z Caritas w Myczkowcach

600 kolonistów, w tym 130 z Ukrainy i 57 z polskiej szkoły w Mińsku na Białorusi, spędziło wakacyjny wypoczynek w ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. W czasie pięciu dziesięciodniowych turnusów opiekowało się nimi łącznie 80 osób: kierowników, wychowawców, księży, organizatorów zajęć i personelu medycznego.

Te statystyki zostały podane uczestnikom spotkania podsumowującego wakacyjną akcję Caritas, które odbyło się 23 sierpnia 2022 r. w Myczkowcach. Wśród zaproszonych gości był ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – Biskup Jan Wątroba, a także: Biskup Radosław Zmitrowicz z Diecezji Kamienieckiej na Ukrainie, ks. dr Marcin Iżycki – dyrektor Caritas Polska, ks. dr Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, gen. Dariusz Matusiak – wojewódzki komendant Policji, Stanisław Fundakowski – zastępca Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Gospodarzem spotkania był ks. Bogdan Janik – dyrektor Ośrodka w Myczkowcach.

Dzieci uczestniczące w ostatnim wakacyjnym turnusie zaprezentowały wymowny spektakl pt. „Miasteczko miłości i dobrych rąk”. Biskup Jan Wątroba, a także inni zaproszeni goście wyrazili wielką wdzięczność dla osób, które jako wolontariusze opiekowały się dziećmi w czasie wakacji. Ważnym momentem spotkania było również wręczenie dyrektorowi Caritas Polska ks. Marcinowi Iżyckiemu statuetki z okazji 30-lecia Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Zorganizowanie szczęśliwych wakacji w Myczkowcach stało się możliwe dzięki ofiarom pieniężnym pozyskanym za świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom , a także dzięki dofinansowaniu Caritas Polska oraz wpłatom darczyńców indywidualnych. Wsparciu wakacyjnej kolonii służyła również akcja „Pociąg Marzeń” zorganizowana przez „Nowiny” i rzeszowską Caritas.