Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Pomoc dla ukraińskich żołnierzy

Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Fundacja PGE przekazały 6.222 pakiety żywnościowe dla ukraińskich
żołnierzy

Nie tylko „zwykli” obywatele Ukrainy, lecz również ukraińscy żołnierze potrzebują pomocy. Wiele
państw przekazuje im wsparcie militarne i informacyjne. Ale codzienną potrzebą jest również
zaopatrzenie w żywność. Z tego powodu Caritas Diecezji Rzeszowskiej – dzięki dotacji otrzymanej od
Fundacji PGE – przygotowała 6.222 pakiety żywnościowe, które za pośrednictwem zaprzyjaźnionej
ukraińskiej organizacji trafią do ukraińskich żołnierzy. Każdy pakiet zawiera: danie główne, suchary,
sztućce i bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny.
W przekazaniu tej żywności wzięli udział: wiceprezes Fundacji PGE – Anna Kęzik, dyrektor Caritas
Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr Piotr Potyrała, a także przedstawicielka partnera z Ukrainy.