Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Studenci z sercem pełnym Caritas

Życie studenckie to nie tylko wykłady, ćwiczenia i egzaminy, ale to również aktywność wolontariacka. Jedną z form zaangażowania wolontariackiego jest funkcjonująca przy Uniwersytecie Rzeszowskim Caritas Academica, która pozwala młodym ludziom realizować potrzebę serca pomocy innym. Asystentem kościelnym tej grupy studentów jest ks. prof. dr hab. Mirosław Twardowski, a opiekunem – Pani dr Barbara Drygaś.

8 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie tej grupy studentów, współpracujących z rzeszowską Caritas, na które przybył Pan prof. dr hab. Czesław Puchalski oraz ks. dr Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W czasie spotkania – zaprezentowane zostały aktualne działania pomocowe Caritasu w Rzeszowie oraz plany na najbliższe miesiące. Studenci wyrazili chęć uczestnictwa w zaplanowanej na 2 i 3 grudnia zbiórce żywności. Korzystając z obecności wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie – dr. Patryka Kosowskiego – studenci postanowili udzielać pomocy w nauce uczniom tejże szkoły, zwłaszcza tym, których rodzin nie stać na opłacenie korepetycji.

W czasie spotkania – dyrektor Caritasu ks. P. Potyrała oraz prof. Cz. Puchalski wręczyli nowym członkom Caritas Academica legitymacje.