Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Telewizja Polska pomagają podopiecznym Domu Dziecka w Strzyżowie

Adwentowy czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia obfituje w okazje do pomocy bliźnim. Taką okazją do pomocy dzieciom stała się wspólna akcja Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Telewizji Polskiej – odział w Rzeszowie, a także Muzeum Dobranocek i Teatru „Maska”, zorganizowana 22 grudnia 2022 r. Ich reprezentanci towarzyszyli św. Mikołajowi podczas odwiedzin podopiecznych Domu Dziecka w Strzyżowie, którzy w oczekiwaniu na zapowiedzianych gości – odśnieżyli drogę dojazdową do budynku, w którym mieszkają.

Spotkanie św. Mikołaja z dziećmi przebiegło w bardzo wzruszającej atmosferze, a największą radość sprawiły dzieciom prezenty, ufundowane przez rzeszowską Caritas oraz lokalne firmy. Uczestniczący w spotkaniu z podopiecznymi Domu Dziecka dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała przypomniał, że „trzeba naśladować św. Mikołaja nie tylko 6 grudnia, ale każdego dnia. A to naśladowanie jest tym cenniejsze, gdy uczestniczy w nim wiele różnych osób i instytucji, złączonych wiarą i wypływającą z niej dobrocią serc”.