Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Zakończenie realizacji projektu „Sprzęt pomaga II”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku zakończył się okres realizacji projektu pt. „Sprzęt pomaga II”, który zakładał doposażenie oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie w latach 2020-2022.

Projekt „Sprzęt pomaga II” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zostało wspartych 800 miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po jego zakończeniu. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć TUTAJ.

Jednocześnie Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje, że po zakończeniu projektu „Sprzęt pomaga II” nadal udzielać będzie wsparcia osobom wymagającym korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w zakresie zbliżonym do wsparcia oferowanego w ww. projekcie.

Szczegółowe informacje nt. zasad wypożyczenia sprzętu po dniu 1 stycznia 2023 roku można znaleźć TUTAJ.