Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Brązowy Krzyż Zasługi dla Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej

07 lutego 2023 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP zasłużonym mieszkańcom naszego regionu. Wśród nich znalazł się ks. dr Piotr Potyrała, dyrektor rzeszowskiej Caritas, który otrzymał z rąk wojewody podkarpackiego, Ewy Leniart – Brązowy Krzyż Zasługi – za działalność społeczną i charytatywną.

Gratulując odznaczonym, Wojewoda podkreśliła, że przyznane odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia są formą uznania dla działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną, zawodową i zaangażowanie w różne inicjatywy.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał m.in. Ks. Dyrektor ks. Piotr Potyrała:

Przyznane odznaczenia to dla nas wszystkich wielka radość i zaszczyt. Cieszymy się nimi, jesteśmy dumni, przyjmujemy je jako wyraz uznania nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla środowisk, które reprezentujemy, z którymi na co dzień współpracujemy, które nas i naszą działalność wspierają. Reprezentujemy różne obszary związane z działalnością patriotyczną, opozycyjną, z działalnością społeczną , charytatywną, biznesową, ale jedno nas łączy – służba. Służba Bogu, Służba Ojczyźnie, Polsce, służba społeczeństwu, służba człowiekowi