Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Podsumowanie działań Caritas na rzecz ofiar wojny na Ukrainie

Caritas Diecezji Rzeszowskiej podsumowała rok pomocy na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. „To wszystko było i jest zewnętrznym znakiem wrażliwości Polaków na krzywdę, znakiem wyobraźni miłosierdzia i solidarności z tymi którzy cierpią” – mówił na konferencji bp Jan Wątroba. „Od wybuchu wojny do dzisiaj z tych różnych form wsparcia Centrum Caritas Diecezji Rzeszowskiej skorzystało ponad 32 tysiące uchodźców z Ukrainy” – powiedział ks. Piotr Potyrała.

21 lutego 2023 r. w siedzibie Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy ul. Jana Styki w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca rok pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Gościem konferencji była Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki i bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Konferencję zorganizował ks. Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Biskup Jan Wątroba mówił o wyobraźni miłosierdzia mieszkańców Podkarpacia. „Wiele parafii, a także placówki diecezjalne, jak domy rekolekcyjne, otworzyło drzwi uchodźcom. W sumie w tych domach znalazło schronienie ok. 900 osób – w większości już opuścili te miejsca. Diecezja rzeszowska włączyła się również w ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na rzecz uchodźców i ofiary wojny – diecezjanie zebrali pokaźną sumę, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, około 1,5 miliona złotych. Nieustannie zbierano artykuły w odpowiedzi na zgłaszane z Ukrainy zapotrzebowanie. (…) To wszystko było i jest zewnętrznym znakiem wrażliwości Polaków na krzywdę, znakiem wyobraźni miłosierdzia i solidarności z tymi którzy cierpią. Taka postawa jest pięknym świadectwem na wskroś ewangelicznego, samarytańskiego otwarcia się na ludzi potrzebujących. To wystawia nam wszystkim, mieszkańcom Podkarpacia, piękne świadectwo, tym bardziej, że ten pierwszy odruch serca nie ustał z biegiem czasu, ale wciąż trwa” – powiedział hierarcha.

Ewa Leniart podziękowała mieszkańcom Podkarpacia, a także organizacjom pozarządowym, w tym Caritas Diecezji Rzeszowskiej, za wsparcie udzielone organom administracji rządowej w organizowaniu pomocy dla uchodźców i dla tych, którzy pozostali na Ukrainie. „Dzięki temu wsparciu proces adaptacji, integracji uchodźców, którzy zdecydowali się opuścić swoją ojczyznę i szukać u nas schronienia, może przebiegać dobrze. Jestem niezwykle wdzięczna za to, że punkt pomocowy przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej funkcjonuje niezmiennie przez cały rok. Pomoc ta jest świadczona w różny sposób, poprzez wydawanie potrzebnych produktów, ale również przez wsparcie o charakterze psychologicznym, terapeutycznym,  w zależności od potrzeb osób, które tutaj się zgłaszają” – mówiła wojewoda.

Z kolei ks. Piotr Potyrała zwrócił uwagę na zróżnicowaną pomoc, której wciąż udziela Caritas Diecezji Rzeszowskiej. „Gdy rok temu, o tej porze, wydawało się prawdopodobne, a nawet pewne, że Rosja zaatakuje Ukrainę, jako Caritas Diecezji Rzeszowskiej przygotowywaliśmy się w pierwszej kolejności na zorganizowanie miejsc na zakwaterowanie dla uchodźców. Szybko się okazało, że zakwaterowanie to tylko niewielka część wielkiej akcji pomocowej. Gdy wybuchła wojna to natychmiast, jako Caritas Diecezji Rzeszowskiej, jako centrala Caritas, ale także nasze oddziały lokalne, terenowe, placówki dla osób z niepełnosprawnością, placówki dla seniorów, parafialne zespoły Caritas, szkolne koła, poszczególne parafie, włączały się w to, co było najpilniejsze w pierwszych dniach, gdy kobiety i dzieci w zimowych warunkach czekali na przejściach granicznych – tam dostarczaliśmy dusze ilości żywności, odzież i koce. (…) Kilka dni od wybuchu wojny stworzyliśmy punkt pomocy kryzysowej i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę – w pierwszych miesiącach, w marcu, kwietniu i jeszcze w maju codziennie przychodziło tutaj od 300 do 400 osób – te osoby nie miały właściwie niczego – otrzymywali odzież, środki czystości, chemię gospodarczą, żywność, produkty dla dzieci. W sierpniu ten punkt przekształciliśmy w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Centrum świadczy także pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe, kursy językowe, zapewnia opiekę nad dziećmi. Od wybuchu wojny do dzisiaj z tych różnych form wsparcia Centrum Caritas Diecezji Rzeszowskiej skorzystało ponad 32 tysiące uchodźców z Ukrainy. Z pomocy psychologicznej skorzystało do tej pory 420 osób, z kursów języka polskiego150 osób, z wypoczynku wakacyjnego i zimowego dla dzieci z Ukrainy 260 osób. Organizowaliśmy także turnusy rehabilitacji medycznej w Myczkowcach, z których skorzystało 180 osób” – powiedział ks. Potyrała.

Działające przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom (CPMiU) powołano w ramach realizacji zadania finansowanego przez Caritas Internationalis w związku z realizacją Programu „Caritas w Polsce na rzecz osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie”. Oprócz wsparcia w postaci żywności, pakietów higienicznych, bonów do sklepów, osoby z Ukrainy uzyskują szeroki wachlarz pomocowy w postaci specjalistycznego poradnictwa, wsparcia psychologicznego, wsparcia integracyjnego, doradztwa w zakresie zatrudnienia, kursach języka polskiego, zakwaterowania, pomocy socjalnej – w zależności od potrzeb zainteresowanej osoby czy rodziny. Na czas regulowania własnych spraw w siedzibie Centrum, beneficjenci mają możliwość pozostawienia dzieci w ochronce Caritas, gdzie mają one zorganizowany czas i zapewnioną specjalistyczną opiekę pedagogiczną. Dane kontaktowe: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom; ul. Jana Styki 21; 35-006 Rzeszów; tel. 722-065-882 lub 722-065-883. (tn)

Tekst i zdjęcia: ks. Tomasz Nowak