Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Kurs wychowawców oraz kierowników wypoczynku

Kurs Wychowawcy oraz Kierownika Wypoczynku odbędzie się 27 maja 2023 roku w Instytucie Teologiczno-pastoralnym im. św. J.S.Pelczara w Rzeszowie. Rozpoczęcie o godz. 8.00 a zakończenie około godz. 16.00.

Zgłoszenia należny przesłać do 20 maja 2023 roku na formularzu ze strony https://tiny.pl/wbpgg

Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest ukończenie szkoły średniej. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. Opłatę należny wpłacić do 22.05.2023 na konto:

Bank PKO 88 1020 4391 0000 6302 0229 0138 tytułem: Kurs oraz imię i nazwisko uczestnika