Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > „Majówki” rzeszowskiej Caritas z bezdomnymi

Czasami odbywały się w połączeniu ze Mszą św., a innym razem – w łączności z wieczornymi modlitwami pacierzowymi. Czasami – były prowadzone przez duszpasterza osób bezdomnych – ks. Piotra Potyrałę, a kiedy indziej – śpiewane we własnym gronie lub w towarzystwie opiekuna schroniska. Nabożeństwa maryjne dla osób bezdomnych odbywały się każdego dnia przez cały maj 2023 r. Szczególną radość wywoływały „majówki” organizowane przed figurką Maryi, znajdującą się obok schroniska dla bezdomnych w Rzeszowie.

Jeszcze więcej radości przynosiło połączenie modlitwy ze wspólną integracją i grillowaniem. Takie spotkanie odbyło się na zakończenie maja, w ramach którego osoby bezdomne (zarówno ze schroniska Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jak i osoby bezdomne z ulicy) najpierw uczestniczyły we Mszy św., następnie w nabożeństwie maryjnym, a po nim – we wspólnym grillowaniu. Była to okazja nie tylko do spożycia pysznych kiełbasek, ale przede wszystkim do rozmów. Wszystkim uczestnikom przyniosło ono wiele radości.