Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Nabór do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie

Caritas Diecezji Rzeszowskiej wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej ogłasza nabór do uczestnictwa w Dziennym Domu Pomocy w Rzeszowie.

Zapraszamy osoby po 60 roku życia, mieszkające na terenie Rzeszowa, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.caritas.rzeszow.pl/ddprzeszow/2023/09/28/nabor-uczestnikow/ lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel.: 534 249 663.