Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Caritas z Rzeszowa – dla polskich seniorów na Ukrainie

Wiele osób starszych na Ukrainie żyje w bardzo trudnych warunkach, mając rentę czy emeryturę o równowartości 300 zł. Tej biedy doświadczają również Polacy, żyjący za naszą wschodnia granicą. W duchu solidarności z naszymi rodakami – Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała dla nich pomoc. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy dokonują wpłat na konto rzeszowskiej Caritas, a także dzięki zbiórkom żywności – przygotowano paczki z żywnością i środkami czystości. Polscy seniorzy nie kryli wzruszenia, biorąc do ręki konserwy, płatki, słodycze, kawę czy herbatę. Najważniejsze jest jednak dla nich to, że Polska o nich pamięta; że Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazuje im pomoc.

„Brakuje nam pieniędzy na zakupy. Dlatego – wszystko się przyda! I poczęstuję jeszcze moje sąsiadki!” – mówiła jedna z obdarowanych seniorek. I prosiła, aby przekazać podziękowanie wszystkim, którzy nie zapominają o Polakach na Ukrainie i za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej im pomagają.