Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Osoby z niepełnosprawnością – z hołdem dla św. Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II nie tylko mówił o szacunku dla osób z niepełnosprawnością, ale swoją postawą pokazał, jak ten szacunek okazywać. Podczas każdej wizyty czy pielgrzymki spotykał się z ludźmi dotkniętym chorobą czy niepełnosprawnością. Co więcej, przyjął krzyż choroby i niepełnosprawności – stając się świadkiem, jak w każdej sytuacji dochować wierności Panu Bogu.

Nawiązując do 45. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała 18 października 2023 r. w Rzeszowie spotkanie z osobami z niepełną sprawnością. Rozpoczęło się ono Mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie, której przewodniczył Biskup Kazimierz Górny. Jako człowiek, który osobiście znał Jana Pawła II – mówił w kazaniu: „Gdy jest wam ciężko, gdy coś wam dolega – spójrzcie na krzyż. Tak czynił św. Jan Paweł II.” Wskazując na jego wzór – podkreślał, jak ważne jest szlachetne i dobre serce. „Możecie mieć słabe i obolałe ręce i nogi, słaby wzrok i słuch, ale najważniejsze jest piękne serce. Wy, osoby z niepełnosprawnością, macie wspaniałe serca!”

Eucharystię koncelebrowali: ks. Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Dariusz Gościmiński – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie, ks. Ludwik Krupa – diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych, ks. Stanisław Słowik – emerytowany dyrektor Caritas, ks. Władysław Jagustyn – emerytowany wicedyrektor.

Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni przeszli do pobliskiego Placu Sybiraków, odmawiając modlitwę różańcową, połączoną z rozważaniami, które ks. Piotr Potyrała połączył z refleksjami dotyczącymi bł. Rodziny Ulmów. Swoim wsparciem służyli osobom z niepełnosprawnością wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie po dopieką ks. Zbigniewa Lubasa. Po zakończonej procesji różańcowej – Krzysztof Baran – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Rzeszowie – zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na wspólny posiłek i integrację.