Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Jesienne spotkania Parafialnych Zespołów Caritas

„Statut Caritas Parafii dla Diecezji Rzeszowskiej” wskazuje, że obowiązkiem członków Parafialnych Zespołów Caritas jest uczestnictwo dekanalnych spotkaniach formacyjnych. Wychodząc naprzeciw tej powinności – rzeszowska Caritas w październiku organizowała w poszczególnych dekanatach spotkania z członkami Parafialnych Zespołów Caritas. Były one prowadzone przez dyrektora Caritas – ks. Piotra Potyrałę oraz s. Joannę Smagacz – sekretarza Caritas.

Każde spotkanie rozpoczynało się modlitwą różańcową, w ramach której uczestnicy wysłuchali rozważań odnoszących się do postawy miłosierdzia bł. rodziny Ulmów. W drugiej części – ks. Piotr Potyrała omówił najistotniejsze treści „Orędzia na Światowy Dzień Ubogich” z tytułowym przesłaniem „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”. Nie zabrakło licznych odniesień do aktualnych problemów i wyzwań, przed jakimi staje Caritas. Siostra Joanna Smagacz przypomniała najważniejsze zasady dotyczące pomocy seniorom w ramach akcji „Na codzienne zakupy”. Zwieńczeniem oficjalnej części spotkania było omówienie minionych i planowanych działań pomocowych Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Dekanalne spotkania Parafialnych Zespołów Caritas mają wymiar formacyjny, ale czynnikiem mającym duże znaczenie dla ich uczestników jest także możliwość rozmowy przy kawie, herbacie i słodyczach. W ten sposób – członkowie Parafialnych Zespołów Caritas tworzą radosną, rodzinną atmosferę i sprawiają, że wolontariusze Caritas chętnie przyjeżdżają na wspólne spotkania.