Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Remont Ośrodka w Myczkowcach – prośba o wsparcie

Tak wiele dobra otrzymują ludzie w Ośrodku Caritas w Myczkowcach! Wypoczynek wakacyjny i zimowy dla dzieci; spotkania dla rodzin potrzebujących wsparcia; pobyt młodzieży polskiego pochodzenia zza wschodniej granicy; turnusy rehabilitacyjne dla chorych; turnusy wytchnieniowe dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin; wsparcie dla seniorów; szkolenia dla wolontariuszy; konferencje… To tylko niektóre z działań pomocowych prowadzonych od 29 lat w Myczkowcach.

Chcemy nadal w ten sposób służyć ludziom. Niestety, intensywna eksploatacja oraz upływ czasu sprawiły, że Ośrodek potrzebuje pilnego remontu i modernizacji bazy noclegowej.

Wewnątrz dwóch pawilonów (53 pokoje) – konieczne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, instalacji elektrycznych, posadzek podłogowych, tynków na ścianach, sufitów, a także toalet oraz zakup elementów wyposażenia pokoi i toalet. Równocześnie, odbywa się remont dachów tychże pawilonów.

Prace remontowe już ruszyły, ale są związane z bardzo dużymi kosztami. Uprzejmie prosimy ludzi dobrej woli o wsparcie tego dzieła. Darowizny można wpłacać na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616 – tytułem „Myczkowce”.

Wszystkim Darczyńcom składam serdeczne „Bóg zapłać!”

ks. Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej