Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Jubileusz 25-lecia Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiernej

W 1998 r. Barbara Urban – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiernej skierowała do Caritas Diecezji Rzeszowskiej pismo z prośbą powołanie Szkolnego Koła Caritas. Była do niego dołączona piękna deklaracja: „Pragniemy, aby działalność Koła Caritas zataczała coraz szersze kręgi i obejmowała różne sfery działalności dla ludzi biednych i potrzebujących.” Powołane przez ks. Stanisława Słowika i kierowane przez panią Jolantę Nowak Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiernej przez 25 lat wzorowo wypełnia tę deklarację.

27 października 2023 r. zorganizowano uroczysty jubileusz tej 25-letniej działalności. Rozpoczął się on Mszą św. w kaplicy pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Stobiernej, w której uczestniczyli uczniowie oraz ich nauczyciele rodzice . Przewodniczył jej dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Piotr Potyrała, a koncelebransami byli: ks. Waldemar Dopart – dziekan dekanatu Rzeszów-Północ, ks. kan. Józef Pasiak – proboszcz parafii w Stobiernej, ks. Marcin Olszewski – katecheta i asystent kościelny Koła Caritas, ks. Krzysztof Bal – rodak ze Stobiernej. W kazaniu dyrektor Caritas przypomniał o wielu działaniach członków Koła Caritas.: „Zbiórki pieniędzy na przeszczep szpiku kostnego dla chorych koleżanek; zbiórki na protezy rąk dla 2 niepełnosprawnych dziewczyn; odwiedziny chorych; opieka nad osobą niedołężną z powodu kalectwa; prezenty dla najbiedniejszych dzieci; pomoc dla najbiedniejszych rodzin; organizowanie spotkań wigilijnych; organizowanie jasełek; zbiórka pieniędzy w ramach „skarbonki wielkopostnej”; udział w diecezjalnych spotkaniach Kół Caritas; wsparcie dla Ośrodka Caritas w Budach Głogowskich; pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie… To tylko niektóre działania uczniów ze Szkolnego Koła Caritas – tak pięknie prowadzonego przez panią Jolantę Nowak.”

Po Mszy św. wszyscy jej uczestnicy udali się do szkoły na dalszą część jubileuszowego świętowania, którego głównym elementem był spektakl słowno-muzyczny, podejmujący tematykę chrześcijańskiego miłosierdzia w kontekście osoby św. Jana Pawła II. Wszyscy zgromadzeni ze wzruszeniem wysłuchali wspomnień dotyczących papieża – Polaka, a także pięknych wierszy i piosenek. Zwieńczeniem tej części programu było pojawienie się na scenie uczniów ucharakteryzowanych na świętych z różnych epok i wspólny śpiew piosenki „Święty uśmiechnięty”.

Na zakończenie spotkania dyrektor rzeszowskiej Caritas podziękował za wzorową działalność Szkolnego Koła Caritas, wręczając pamiątkowe dyplomy podpisane przez Biskupa Jana Wątrobę dla pani Barbary Urban – dyrektor Szkoły, Jolanty Nowak – opiekuna Koła Caritas oraz zgromadzonych księży. Podziękował również za wzorową współpracę szkoły, rodziców i parafii.