Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > 30-lecie działalności Parafialnego Zespołu Caritas w Niwiskach

Rok po utworzeniu Diecezji Rzeszowskiej – z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Wiesława Augustyna w październiku 1993 r. w parafii Niwiska utworzono Parafialny Zespół Caritas, który kontynuował prowadzoną już wcześniej działalność charytatywną. Na jego czele stanęła pani Maria Cudecka.

29 października 2023 r. odbył się jubileusz 30-lecia aktywności parafialnej Caritas w Niwiskach. Rozpoczął się on Mszą św., której przewodniczył dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała, a koncelebransami byli: ks. Kazimierz Franczak – proboszcz parafii oraz ks. Mateusz Wojtuń – wikariusz. W kazaniu dyrektor Caritas m.in. przytoczył słowa Ojca św. Franciszka: „Wiarygodność Kościoła potwierdza się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. (…) Być może zbyt długo zapominaliśmy wskazywać drogę miłosierdzia i nim żyć.” Na zakończenie Mszy św. prezes Parafialnego Zespołu Caritas Maria Strzępa odebrała okolicznościowy dyplom – z błogosławieństwem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby.

Druga część jubileuszowego świętowania odbyła się w domu parafialnym. Oprócz członków Parafialnego Zespołu Caritas oraz księży wzięła w nim udział s. Joanna Smagacz – sekretarz rzeszowskiej Caritas, Elżbieta Wróbel – wójt Gminy Niwiska ze współpracownikami, a także Szkolne Koło Caritas z Trześni na czele z jego opiekunką Justyną Rząsą.

Podczas spotkania zaprezentowano bardzo szerokie spektrum działalności Zespołu Caritas w Niwiskach: aktywne uczestnictwo w akcjach organizowanych przez diecezjalną Caritas (sprzedaż świec, baranków, cegiełek, zbiórki do puszek); finansowe wspieranie operacji i leczenia chorych; odwiedziny osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych; pomoc rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe; organizowanie spotkań z okazji Wigilii oraz innych świąt. Wzruszającym momentem było wręczenie jubileuszowych statuetek dla członków Parafialnego Zespołu Caritas, którego dokonał ks. proboszcz Kazimierz Franczak oraz prezes PZC Maria Strzępek.