Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Nowe Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół w Pstrągowej

Od 1995 r. w Diecezji Rzeszowskiej oraz w całej Polsce powstają kolejne Szkolne Koła Caritas jako wolontariackie zrzeszenia uczniów, których członkowie angażują się w pomoc bliźnim w potrzebie, realizowaną w duchu Ewangelii. 6 września 2023 r. zostało powołane kolejne – nowe Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół w Pstrągowej, zatwierdzone przez Biskupa Jana Wątrobę, który równocześnie mianował ks. Mariusza Grzybka na asystenta kościelnego tej grupy wolontariackiej.

7 listopada 2023 r. miała miejsce uroczysta inauguracja działalności nowo powstałego Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół w Pstrągowej. Na zaproszenie dyrektora szkoły – pani mgr inż. Edyty Englot-Rybki na spotkanie z wolontariuszami przybył dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała. Na podstawie ewangelicznych przypowieści, a także na podstawie przykładów ukazujących postaci świętych uczniowie przypomnieli sobie, na czym polega chrześcijańskie miłosierdzie. Dowiedzieli się także, czym na co dzień zajmuje się i jak pomaga rzeszowska Caritas. Ważną wskazówką do dalszej działalności były przykłady aktywności innych Szkolnych Kół Caritas.

W spotkaniu uczestniczył także proboszcz parafii w Pstrągowej ks. kan. Józef Pańczuk oraz nauczyciele z Zespołu Szkół w Pstrągowej.