Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > 30 lat Parafialnego Zespołu Caritas w Weryni

„Posługa miłosierdzia jest obowiązkiem chrześcijan i niezbędnym warunkiem osiągnięcia przez nich świętości” – te słowa z „Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach” są od 30 lat realizowane przez członków Parafialnego Zespołu Caritas w Weryni.

Z okazji jubileuszu 12 listopada 2023 r. w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Weryni odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, zaś koncelebransami byli: ks. Piotr Roman – proboszcz oraz ks. Stanisław Wójcik – senior. W kazaniu ks. P. Potyrała nawiązał do Ewangelii o mądrych pannach, które idąc na spotkanie z oblubieńcem – zabrały lampy wraz oliwą. „Dobre uczynki, uczynki miłosierdzia – są jak zapalone pochodnie z Ewangelii; pochodnie, które rozświetlają mroki tego świata i wskazują drogę na wieczną ucztę w niebie.” Uroczystość została uświetniona przez śpiew scholii ze Szkoły Podstawowej w Weryni.

Po Mszy św. odbyła się druga część świętowania – z udziałem m. in. siostry Joanny Smagacz – sekretarza rzeszowskiej Caritas, obecnych duszpasterzy oraz byłego proboszcza z Weryni ks. Jarosława Depczyńskiego, a także władz samorządowych, Szkolnego Koła Caritas, Akcji Katolickiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas opowiedziała o historii powstania i formach aktywności PZC. Ukazała także rozwój tej charytatywnej instytucji, o czym świadczy fakt, że w ostatnich latach liczba członków PZC podwoiła się. Nie zabrakło również wzruszających wspomnień i podziękowań.