Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7): Caritas Diecezji Rzeszowskiej świętuje Światowy Dzień Ubogich

„Ubodzy są ludźmi, mają twarze, historie, serca i dusze. Są braćmi i siostrami ze swoimi zaletami i wadami, jak wszyscy inni…” – tę prawdę przypomniał Ojciec święty Franciszek w „Orędziu na VII Światowy Dzień Ubogich”, obchodzony pod hasłem „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7).

19 listopada 2023 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprosiła do Centrum Charytatywnego osoby ubogie, bezdomne oraz przeżywające inne sytuacje kryzysowe. Na spotkanie przybyło ponad 250 osób – nie tylko z Rzeszowa i okolic, ale także z Jasła. Kilkanaście spośród nich – to byli uchodźcy z Ukrainy. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., celebrowaną przez ks. Piotra Potyrałę – dyrektora rzeszowskiej Caritas oraz ks. Dariusza Bakalarza. W kazaniu – nawiązując do Ewangelii o talentach – ks. P. Potyrała powiedział: „Niekoniecznie musimy mieć naukowe tytuły, niekoniecznie musimy zdobywać ważne urzędy, stanowiska. Ale każdy z nas – ma rozwijać talent, jakim jest wrażliwość, miłość. To jest najważniejszy talent! (…) Ojciec św. Franciszek daje nam wskazówkę, co mamy robić, aby rozwijać ten talent, a są to słowa z Pisma św.: «Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka»”.

Po uczcie duchowej – licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania posilili się pysznym bigosem, a w roli kelnerów wystąpili wolontariusze – pracownicy i podopieczni z Ośrodka Kuratorskiego w Rzeszowie oraz pracownicy Alior Banku. Spożywanie posiłku było także okazją do miłych rozmów i integracji.

Wielką radością dla wszystkich, którzy przybyli do Caritasu w Rzeszowie na świętowanie Dnia Ubogich było – dzięki pomocy Miasta Rzeszowa – przekazanie im pomocy rzeczowej w postaci produktów spożywczych. W każdym pakiecie znalazły się m.in. konserwy, płatki, cukier, kawa, herbata, słodycze. To zadanie zostało sprawnie przeprowadzone przez s. Joannę Smagacz wraz z pracownikami Caritas. Jeden z obdarowanych – dziękując za otrzymaną pomoc – tak powiedział: „Caritas w Rzeszowie jest jedyną instytucją, na którą zawsze można liczyć.”

W spotkaniu udział wzięli także seniorzy korzystający z programu Caritas Polska realizowanego w partnerstwie z Fundacją Biedronki „Na codzienne zakupy”.

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Miasta Rzeszów.