Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Nowi wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie

1 grudnia na zaproszenie dyrekcji oraz opiekunów Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie na spotkanie z jego wolontariuszami przybył dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. Piotr Potyrała. Uczniowie powitali licznie zgromadzonych śpiewem piosenki „Błogosławieni miłosierni”. Następnie ks. Piotr Potyrała opowiedział o wielu formach wsparcia dla ludzi ze strony Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Naświetlił także istotę Szkolnych Kół Caritas jako katolickiej formy wolontariatu. Podniosłym momentem spotkania było wręczenie legitymacji nowym członkom Szkolnego Koła Caritas.