Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Szkolenia dla osób dorosłych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szkoleń zawodowych dla osób dorosłych informujemy, że w Caritas Diecezji Rzeszowskiej osoby mieszkające, uczące się lub pracujące w powiecie jasielskim, krośnieńskim oraz Mieście Krośnie zyskają możliwość bezpłatnego uzyskania lub podniesienia kwalifikacji zawodowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej od stycznia 2024 roku. W chwili obecnej Caritas Diecezji Rzeszowskiej jest na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z ww. wsparcia przekazane zostaną po 1 stycznia 2024 roku.