Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Jaśle

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 roku wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Jaśle nadal będzie świadczyć usługi w zakresie zbliżonym do oferowanego w ramach projektu. Od 1 stycznia 2024 roku sprzęt wypożyczany będzie odpłatnie, podobnie jak w pozostałych wypożyczalniach prowadzonych przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Szczegółowe zasady wypożyczania sprzętu zostaną opublikowane na stronie internetowej wypożyczalni oraz dostępne będą u pracowników wypożyczalni w Jaśle.