Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach i domowe usługi opiekuńcze” w Myczkowcach.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach ogłasza nabór uczestników do projekt „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach i domowe usługi opiekuńcze”, realizowanego w Myczkowcach.

Oferowane wsparcie:
1.  dzienny pobyt w DDP (m.in. opieka, transport, posiłki, rehabilitacja, zajęcia ruchowe, muzyczne, terapia zajęciowa) dla 40 osób lub
2.  opieka środowiskowa w miejscu zamieszkania, zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb uczestnika dla 12 osób.

Wnioski można składać w Biurze Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach, budynek nr 8, pok. nr 5, OWR Caritas, Myczkowce 10A, gmina Solina, powiat leski, tel. 134618370 w. 37 lub pocztą. W razie potrzeby możliwa jest również pomoc personelu projektu w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej w miejscu zamieszkania.          

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, w przypadku posiadania również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Nabór trwa do 29 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania ilości miejsc. Od dnia 2 stycznia 2024r., wnioski można składać w trybie ciągłym. Kandydaci zostają umieszczeni na liście rezerwowej i przyjmowani w momencie zwolnienia się miejsca.

Placówka dzienna oferuje: transport, wyżywienie (śniadanie i obiad), rehabilitację oraz terapię zajęciową w pięknym miejscu, w miłej atmosferze.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społ. dla 52 osób dorosłych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób z niepełnosprawnością i wsparcie w opiece domowej 12 opiekunów faktycznych, czyli osób pełniących funkcjeopiekuńcze wobec osób potrzebujących wsparcia, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy: Dzienny Dom Pomocy (dla 40 osób) i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (dla 12 osób), w zakresie wynikającym z indywidualnej diagnozy, realizowanych w formule deinstytucjonalizacji, na
terenie powiatu leskiego, w okresie 01.12.2023-31.12.2026.

Formularze rekrutacyjne oraz regulamin do pobrania poniżej: