Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Caritas Diecezji Rzeszowskiej – dla ubogich i z ubogimi w świąteczny czas

24 grudnia rzeszowska Caritas towarzyszyła ludziom bezdomnym. Jej dyrektor – ks. Piotr Potyrała odwiedził bezdomnych z Jasła, modląc się z nimi w jasielskim schronisku, łamiąc się opłatkiem oraz spożywając wieczerzę wigilijną z wieloma potrawami, a wśród nich była m.in.: ryba, żurek, kapusta, pierogi. Nie tylko nikt nie był głodny, ale przede wszystkim wszyscy czuli wyjątkową atmosferę tego dnia, gdy „Chrystus się rodzi, świat oswobodzi…”. Każdy z uczestników tej Wigilii otrzymał także prezent od Caritas Diecezji Rzeszowskiej: paczkę z artykułami spożywczymi, słodyczami i przyborami higienicznymi.

Pamiętając o duchowych potrzebach ludzi w kryzysie bezdomności – dyrektor rzeszowskiej Caritas – zaprosił je na pasterkę odprawianą w rzeszowskim schronisku dla bezdomnych. Uczestniczyło w niej ponad 20 osób, które zwyczajem naszych przodków – tak jak kiedyś betlejemscy pasterze – przyszli powitać Dzieciątko Jezus.

Dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej czas poprzedzający Boże Narodzenie był wypełniony ciężką pracą, ale również satysfakcją, że dzięki niej – ludzie doświadczeni przez życie – mogą odczuć radość Chrystusa przychodzącego na ziemię.