Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Obchody Światowego Dnia Chorego w Diecezji Rzeszowskiej

Od 32 lat 11 lutego w Kościele jest obchodzony Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez św. Jana Pawła II po to, aby zwrócić uwagę ludzi na chorych i tych, którzy się nimi opiekują. Wypełniając prośbę Ojca św. Franciszka z tegorocznego „Orędzia na Światowy Dzień Chorego”: „Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski. Nie zapominajmy o tym!” – biskupi Diecezji Rzeszowskiej odwiedzają chorych, modlą się z nimi oraz niosą Boże błogosławieństwo.

Centralne obchody Światowego Dnia Chorego odbyły się 11 lutego 2024 r. w bazylice Pani Rzeszowa, gdzie uroczystą Mszę św. dla licznie zgromadzonych chorych i ich bliskich oraz pracowników służby zdrowia odprawił ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Biskup Jan Wątroba. We wzruszających słowach powitał go doświadczony przez chorobę i niepełnosprawność Aleksander Nazimek, mówiąc: „Ekscelencjo, Księże Biskupie, w imieniu wszystkich chorych i cierpiących – proszę Cię: odwróć w tej ofierze Mszy św. skargę Jezusową – w miłosierny powiew Bożej miłości.” Słowo powitania wypowiedział także kustosz sanktuarium o. dr Joachim Ciupa.

W kazaniu Biskup Rzeszowski nawiązał do Ewangelii wg św. Marka, wskazując, że przedstawiony w tej Ewangelii człowiek trędowaty może być dla nas wzorem modlitwy: trędowaty pada przed Jezusem na kolana, z pokorą i z wiarą prosi o uzdrowienie, ufając, że dla Boga wszystko jest możliwe. Biskup Jan Wątroba przypomniał, że podobną postawę trzeba przyjąć w obliczu choroby: trzeba prosić Boga o zdrowie, ale nie wolno się obrażać, jeżeli nasza prośba nie zostanie od razu spełniona. Wartość modlitwy polega bowiem na tym, że ona przybliża do Boga, uczy pokory i ufności. Uczy również otwartości na drugiego człowieka, którego bliskość pełna współczucia i miłości jest pierwszą formą opieki nad chorym. Biskup Jan Wątroba wyraził także wdzięczność wobec wszystkich, którzy troszczą się o chorych: „Chcemy pokłonić się wszystkim, którzy są blisko ludzi cierpiących i chorych. Dziękujemy im za codzienną służbę i bliskość, za wrażliwość serca.”

Na zakończenie Mszy św. dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała podziękował uczestnikom Mszy św., prosząc chorych o modlitwę w intencji Ojczyzny, Kościoła, a także w intencji dzieła Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W łączności z Eucharystią – Biskup udzielił zgromadzonym błogosławieństwa lourdzkiego, a po nim ludzie chorzy przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Wszyscy uczestnicy Mszy św. otrzymali również przygotowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej okolicznościowe obrazki.

Ponadto, 2 lutego Biskup Jan Wątroba odprawił Mszę św. w intencji chorych oraz pracowników służby zdrowia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Uroczystość była połączona z poświęceniem odremontowanego Zakładu Histopatologii i Patomorfologii. 5 lutego Biskup Wątroba odwiedził chorych w Ośrodku „Leśniówka” w Turzy. 10 lutego ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej spotkał się z personelem i chorymi w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Młp., natomiast Biskup Kazimierz Górny – odprawił Mszę św. dla chorych w Cmolasie. 11 lutego – oprócz Mszy św. w bazylice ojców bernardynów – Biskup Jan Wątroba odprawił Mszę św. w Klinicznym Oddziale Opieki Kliniczno-Hospicyjnej w Rzeszowie (ul. Poniatowskiego). 12 lutego biskup ordynariusz odwiedzi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Tego samego dnia Biskup Edward Białogłowski odprawi Mszę św. dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Chmielniku. W ramach Dnia Chorego Biskup Jan Wątroba będzie również celebrował Eucharystię w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie.

W innych placówkach medycznych, a także w parafiach – miejscowi duszpasterze organizują okolicznościowe nabożeństwa.