Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Caritas Diecezji Rzeszowskiej ogłasza nabór na stanowisko konsultanta prawnego

W ramach projektu nr FEPK.07.18-IP.01-0084/23 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach i domowe usługi opiekuńcze”

Miejsce świadczenia pracy: Myczkowce, gmina Solina,

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Okres zlecenia: marzec 2024-grudzień 2026
Ilość godzin: 216 na cały okres zlecenia (ok. 6 godz. miesięcznie)

Wymagania:

– magister prawa,

– minimum 5-letni staż pracy jako prawnik,

– mile widziane doświadczenie w pracy z osobami powyżej 60 roku życia (większość uczestników projektu),

Zakres obowiązków:
udzielanie osobistych konsultacji prawnych uczestnikom projektu, poradnictwo prawne z zakresu spraw dot. m. in. PFRON, ZUS, NFZ, pomoc w sporządzaniu wniosków do PCPR-ów o dofinansowania do różnego rodzaju sprzętów i środków higienicznych dla osób niepełnosprawnych oraz dokumentacji przy ubieganiu się o stopień niepełnosprawności, sporządzanie odwołania od decyzji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz decyzji ZUS, udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami, pomoc w sporządzaniu dokumentacji urzędowej i pism, sporządzanie wniosków o ubezwłasnowolnienie, o ustanowienie kuratora, itp.

CV proszę składać e-mailem na: ddp@myczkowce.org.pl