Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > „Chwalcie łąki umajone” – z osobami bezdomnymi

Nie tylko w kościołach, ale także przy przydrożnych kaplicach i figurkach w maju gromadzą się ludzie, aby uwielbiać Maryję, śpiewając Litanię Loretańską i pieśni ku czci Matki Bożej. Ta tradycja jest podtrzymywana również przez osoby bezdomne, które pod duchową opieką ks. Piotra Potyrały – dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, gromadzą się w schronisku Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na nabożeństwach. Rozpoczynają się one Mszą św., po której odprawiane jest nabożeństwo maryjne. Gdy warunki pogodowe pozwalają, bezdomni oddają cześć Maryi przed jej figurką, która znajduje się na zewnątrz schroniska.

Szczególną radością dla osób w kryzysie bezdomności jest połączenie modlitewnego spotkania z majówkową integracją przy grillu. Zarówno dla mieszkańców schroniska jak i dla bezdomnych „z ulicy” jest to okazja nie tylko do zjedzenia pysznych kiełbasek, ale przede wszystkim do spotkania, rozmów oraz śpiewu. Jest to również wyraz troski Kościoła o ludzi, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji.