Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Pobyt wytchnieniowy dzieci z Ukrainy w Myczkowcach

Od 30 kwietnia do 13 maja 2024 r. w ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach w ramach tzw. turnusu wytchnieniowego przybywało 50 ukraińskich dzieci wraz z 5 opiekunami. Dzieci pochodziły z terenów mocno dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji: z Ługanszczyzny i Doniecka. Jako przesiedleńcy wraz z rodzinami przebywają na terenie diecezji łuckiej.

Do Ośrodka Caritas w Myczkowcach dzieci przybyły, aby przynajmniej przez kilkanaście dni zapomnieć o traumatycznych przeżyciach związanych z wojną. Każdego dnia podczas pobytu w Myczkowcach uczestniczyły w wielu zajęciach integracyjnych, zabawach, konkursach, zajęciach sportowych i artystycznych, wycieczkach, warsztatach ekologicznych, tanecznych oraz zajęciach z kryminalistyki. Ważnym elementem pobytu było także uczestnictwo dzieci w Mszach św.

Uczestnicy turnusu byli zachwyceni przygotowaną dla nich ofertą, a także warunkami mieszkalnymi Ośrodka w Myczkowcach.