Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Sprzęt pomaga > Informacja o wypożyczalni

Szanowni Państwo!

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej chcąc włączyć się do walki z postępującą pandemią SARS-CoV-2, w porozumieniu z władzami województwa udostępniła osobom chorym na COVID-19 koncentratory tlenu, które wypożyczane będą na szczególnych zasadach:

 • do wypożyczenia koncentratora kwalifikują się osoby zamieszkałe na obszarze objętym realizacją projektu, tj. na terenie powiatów: Miasto Rzeszów, rzeszowski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, jasielski, kolbuszowski oraz gminy Brzostek w powiecie dębickim;
 • konieczność stosowania koncentratora musi zostać potwierdzona przez lekarza (POZ lub specjalisty) na zaświadczeniu lekarskim. Zaświadczenie to może zostać wydane na ogólnym wzorze dostępnym w gabinecie lekarskim. Ważne, żeby zawierało pieczęć zakładu leczniczego, pieczęć i podpis lekarza oraz wyraźne wskazanie do stosowania koncentratora. Można też skorzystać ze wzoru zaświadczenia dostępnego w zakładce dokumenty;
 • zniesione zostaje kryterium niesamodzielności, tzn. lekarz, w przypadku wypożyczenia koncentratora, nie musi potwierdzać niesamodzielności danej osoby oraz oceniać jej skali Barthel;
 • koncentratory wypożyczamy na okres maksymalnie 10 dni!
 • zwrotu koncentratora należy dokonać nie później niż po upływie 2 dni od zakończenia okresu wypożyczenia!

Aby usprawnić cały proces wypożyczenia uruchomiliśmy skrzynkę mailową: wypozyczalnia@caritas.rzeszow.pl, na którą można przesyłać dokumenty.

Prosimy również o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Pracownicy wypożyczalni udzielą szczegółowych informacji oraz umówią Państwa na odbiór sprzętu.

Apelujemy o przestrzeganie powyższych zasad, szczególnie dotyczących okresu wypożyczenia i terminu zwrotu koncentratorów. Miejmy na uwadze inne osoby, które mogą potrzebować urządzenia. Koncentratorów mamy ograniczoną liczbę a zapotrzebowanie w związku ze wzrostem liczby zachorowań jest duże.

Informujemy, że wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Cmolasie wróciła do pracy w normalnym trybie.

Uwaga!

Z uwagi na obowiązujący na terenie naszego kraju stan zagrożenia epidemicznego, apelujemy do Państwa o przestrzeganie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie zwalczania COVID-19, w szczególności dotyczących zakrywania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznych odległości.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników wprowadzamy dodatkowe zasady obowiązujące na terenie naszych wypożyczalni, o przestrzeganie których bardzo Państwa prosimy:

 1. Przed wizytą w wypożyczalni prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty.
 2. W biurze wypożyczalni może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba – do wypełnienia dokumentów i dopełnienia formalności jedna osoba wystarczy, większa liczba osób dozwolona jest wyłącznie do pomocy przy załadunku sprzętu.
 3. Na terenie wypożyczalni należy mieć zasłonięte okolice nosa i ust oraz należy przestrzegać zachowania co najmniej dwumetrowej odległości od innych osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prosimy, aby podczas wizyty w wypożyczalni używać rękawiczek jednorazowych.
 5. Prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników wypożyczalni – wszystko odbywa się w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo!
 6. Wypożyczalnia od 4 maja będzie dokonywać dezynfekcji zwracanego sprzętu, jednak nie może zagwarantować całkowitej pewności co do sterylności wydawanych urządzeń. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na wypożyczającym. Proszę wziąć pod uwagę, że większość posiadanego przez nas sprzętu była już przez kogoś używana, więc dla Waszego bezpieczeństwa zalecamy, aby we własnym zakresie dokonać dezynfekcji wypożyczanego sprzętu, szczególnie tych elementów, które mają lub mogą mieć bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta.
 7. W związku z powyższym (postanowienia punktu 6.) od dnia 4 maja 2020 roku wymagać będziemy dodatkowego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że odpowiedzialność za przygotowanie sprzętu do użytkowania, w szczególności jego dezynfekcję, spoczywa na wypożyczającym.
 8. Zaświadczenia lekarskie wydane do 30 dni od dnia 16 marca 2020 roku oraz w okresie zawieszenia działalności wypożyczalni, tj. od dnia 16 marca do dnia 3 maja 2020 roku zachowują ważność, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia 4 maja 2020 roku. Innymi słowy, zaświadczenia wydane od dnia 15 lutego do dnia 3 maja 2020 roku są ważne maksymalnie do dnia 3 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo TUTAJ.