Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Sprzęt pomaga > Informacje o projekcie

Projekt „Sprzęt pomaga” zakłada doposażenie istniejącej oraz utworzenie trzech nowych wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych. W ramach projektu funkcjonować będą cztery wypożyczalnie: istniejąca w Rzeszowie oraz trzy nowe – w Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie. Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Rzeszowa oraz powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego oraz kolbuszowskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0014/17

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.12.2019

Informacje nt. kontynuacji projektu „Sprzęt pomaga” oraz wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku znajdziecie Państwo TUTAJ


W ramach projektu zostały utworzone trzy nowe wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie. Została również doposażona istniejąca wypożyczalnia sprzętu w Rzeszowie.

Asortyment, którym dysponują wypożyczalnie jest bardzo szeroki tak, aby móc zaspokoić potrzeby osób z różnymi schorzeniami, dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami. Są to m. in. łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, kule, laski, chodziki, podnośniki, pionizatory, koncentratory tlenu, inhalatory, lampy, ciśnieniomierze, ortezy oraz sprzęt do rehabilitacji ruchowej m. in. piłki, rowerki, steppery, wioślarze i in.