Start Pomoc humanitarna
Pomoc humanitarna PDF Drukuj Email

W paragrafie 6 statutu Caritas Diecezji Rzeszowskiej jest mowa o Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

„Normalna” działalność charytatywna przybiera czasem formę reagowania na sytuacje nadzwyczajne. Tak niestety zdarza się na terenie diecezji, kraju i poza granicami.

W diecezji Caritas jako centrala (niezależnie od parafialnej) przychodzi z pomocą w pożarze domu lub gospodarstwa. Nadzwyczajne formy pomagania na większą skalę miały miejsce poprzez diecezjalne zbiórki dla mieszkańców, których dotknęła klęska osuwisk oraz powodzi – tereny powiatu strzyżowskiego i jasielskiego. W Kurii w dniu 12.IX.2000 r. Caritas zorganizowała spotkanie poszkodowanych z władzami województwa i samorządowymi. W spotkaniu uczestniczył Biskup Rzeszowski. Caritas pomagała także ofiarom huraganu jaki nawiedził mieszkańców m.in. Poręb Dymarskich. Kilkakrotnie dotknęła naszych diecezjan klęska powodzi, zwłaszcza w powiecie jasielskim a także ropczycko-sędziszowskim. Pomagaliśmy także powodzianom z rejonu Mielca, Sandomierza, kielecczyzny oraz Śląska oraz z Gdańska, Tczewa i Słupska. Obok rzeczowej i żywnościowej pomocy, płodów ziemi przekazywaliśmy środki finansowe a także organizowany był pobyt w formie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze Śląska oraz z diecezji sandomierskiej.

Ze zbiórek do puszek przekazywana była pomoc dla mieszkańców Kosowa. Rzeczowa pomoc dla tych ludzi była w r. 1999 zorganizowana wspólnie z TV oraz PCK.

Poszkodowanym przez trzęsienie ziemi w Turcji także przekazano ofiary zebrane do puszek – 1999. W 2001 roku zorganizowana była zbiórka dla poszkodowanych trzęsieniem ziemi w Indiach. W tym także roku CDR zorganizowała transport humanitarny na Zakarpackie na Ukrainie (poszkodowanym przez powódź).


Największą ofiarę – ponad 400 tys. złożyli Diecezjanie na rzecz wielkiej klęski Tsunami, która dotknęła mieszkańców płd. wsch. Azji.

Diecezja poprzez Caritas przekazała pomoc mieszkańcom diecezji częstochowskiej – ofiary trąby powietrznej w 2006 i 2008.

Diecezjalna Caritas dokonała zbiórki i przekazała pomoc w 2008 roku dla powodzian na Ukrainie oraz ofiar wojny w Gruzji. Bezpośrednią formą pomocy było także czynne zaangażowanie w pobyt 100 dzieci z Gruzji na Podkarpaciu. Przebywały one m.in. w naszym Ośrodku w Myczkowcach a także została im przekazana pomoc rzeczowa.
Poprawiony: piątek, 31 października 2008 14:32