Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach ogłasza nabór osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach i domowe usługi opiekuńcze nr FEPK.07.18-IP.01-0084/23, realizowanego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Dzienny Dom Pomocy zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach, natomiast usługi opiekuńcze świadczone są na terenie powiatu leskiego.