Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Archive for Centrum Integracji Społecznej

Reintegracja Rozwój Praca

W ramach projektu „Reintegracja Rozwój Praca” dla nowych Uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach będzie realizowane kompleksowe wsparcie obejmujące: reintegrację społeczną indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, poradnictwo prawne reintegrację zawodową indywidualne i grupowe poradnictwo doradcy zawodowego, kursy...

„Dorastanie z Caritas III”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej  informuje o  realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego „Dorastanie z Caritas III”.  W okresie od 04 lipca do 20 grudnia 2022r.  ramach zadania   w Świetlicach Wsparcia Dziennego „Dorastanie...

Centrum Integracji Społecznej

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Ropczycach-Witkowicach odbyła się bardzo ważna i podniosła uroczystość:  oficjalne otwarcie i poświęcenie Centrum Integracji Społecznej, utworzonego w ramach projektu „Kierunek na pracę”. Projekt jest realizowany ze środków UE poprzez WUP w Rzeszowie....

Świetlica w Ropczycach – Witkowicach

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Ropczycach-Witkowicach odbyła się bardzo ważna i podniosła uroczystość:  oficjalne otwarcie i poświęcenie Świetlicy Wsparcia Dziennego utworzonej w ramach projektu „Dorastanie z Caritas”. Projekt jest realizowany ze środków UE poprzez WUP w Rzeszowie....