Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Jałmużna > Archive for Skarbonki

Jałmużna Wielkopostna

 Jałmużna Wielkopostna 2020 najmłodsi seniorom W Środę Popielcową rozpoczęła się kolejna ogólnopolska „Jałmużna Wielkopostna” pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Datki uzbierane w Skarbonkach Miłosierdzia przez dzieci i młodzież trafią do osób starszych i chorych. Caritas Diecezji Rzeszowskiej  przygotowała...

Jałmużna Wielkopostna

Caritas Diecezji Rzeszowskiej pragnie już dzisiaj zachęcić do włączenia się w ogólnopolską akcję Jałmużna Wielkopostna. Od Środy Popielcowej w kościołach i szkołach będą rozprowadzane skarbonki. Są one wyrazem naszej solidarności z potrzebującymi. Jałmużna Wielkopostna 2019 odbywa się od hasłem Dar Juniora dla Seniora....

Skarbonki Wielkopostne

Od 1996 roku tj. w pierwszym roku wprowadzenia przez Caritas Polska nowej inicjatywy, jaką są wielkopostne skarbonki w rodzinach, Caritas diecezjalna uczestniczy w tym programie, propagując jałmużnę postną wśród dzieci i rodzin. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży...