Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Archive for Jałmużna

Jałmużna Wielkopostna

 Jałmużna Wielkopostna 2020 najmłodsi seniorom W Środę Popielcową rozpoczęła się kolejna ogólnopolska „Jałmużna Wielkopostna” pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Datki uzbierane w Skarbonkach Miłosierdzia przez dzieci i młodzież trafią do osób starszych i chorych. Caritas Diecezji Rzeszowskiej  przygotowała...

Jałmużna Wielkopostna

Caritas Diecezji Rzeszowskiej pragnie już dzisiaj zachęcić do włączenia się w ogólnopolską akcję Jałmużna Wielkopostna. Od Środy Popielcowej w kościołach i szkołach będą rozprowadzane skarbonki. Są one wyrazem naszej solidarności z potrzebującymi. Jałmużna Wielkopostna 2019 odbywa się od hasłem Dar Juniora dla Seniora....

Baranki

Baranki i „Paschałki” to drugie, obok Jałmużny wielkopostnej, przedsięwzięcie przynależące do Wielkanocnego Dzieła Caritas. Jest ono prowadzone przez cały okres Wielkiego Postu aż do Wielkanocy. Celem akcji jest przede wszystkim kształtowanie charytatywnych postaw wiernych, uwrażliwianie na ubóstwo i cierpienie...

Skarbonki Wielkopostne

Od 1996 roku tj. w pierwszym roku wprowadzenia przez Caritas Polska nowej inicjatywy, jaką są wielkopostne skarbonki w rodzinach, Caritas diecezjalna uczestniczy w tym programie, propagując jałmużnę postną wśród dzieci i rodzin. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży...