Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni > Archive for Olimpiada

XXII OLIMPIADA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała 8 września 2022 r. Olimpiadę dla osób z niepełnosprawnością. Wzięło w niej udział 500 podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej z całego województwa...

XXI Olimpiada dla Niepełnosprawnych

Co roku we wrześniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje sportowe zmagania dla osób niepełnosprawnych. W tym roku ta impreza odbyła się 5 września po raz 21. na Stadionie Podhalańczyk w Rzeszowie. Uczestniczyło w niej 450 osób niepełnosprawnych, którym towarzyszyło 200...